تحلیل برای سود
1400/10/10
17:53
افزایش تعرفه برق پر مصرف ها از اول بهمن ماه سخنگوی صنعت برق: 🔹طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد ...

افزایش تعرفه برق پر مصرف ها از اول بهمن ماهسخنگوی صنعت برق:


🔹طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد و این دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.

انتهای خبر

0
0