آتی کالا
1399/08/22
10:14
نگین دی و همچنان محدوده حمایتی خط روند، که در صورت شکست این محدوده، با حمایت بعدی 13400 مواجه است و با صعود و شکست سقف مثلث با اهداف 13800-14200 در...

نگین دی و همچنان محدوده حمایتی خط روند، که در صورت شکست این محدوده، با حمایت بعدی ۱۳۴۰۰ مواجه است و با صعود و شکست سقف مثلث با اهداف ۱۳۸۰۰-۱۴۲۰۰ در گام اول روبروست.انتهای خبر

0
0