سهام بنیادی
1399/08/25
08:14
#وپست #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۵ 🔰 با توجه به احتمال یک اصلاح مختصر دیگر، حد ضرر رعایت شود 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#وپست #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۵🔰 با توجه به احتمال یک اصلاح مختصر دیگر، حد ضرر رعایت شود👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0