حامیان بورس ایران
1399/08/18
01:28
با رفتن ترامپ ! یه بغض غریبی ته گلوی کانالهای دلاری هست !😂😂

با رفتن ترامپ ! یه بغض غریبی ته گلوی کانالهای دلاری هست !😂😂


انتهای خبر

0
0