نوآوران امین
1399/11/08
13:39
شیشه و گاز(#کگاز) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 52 درصدی درآمدهای عملیاتی...

شیشه و گاز(#کگاز)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۸۱,۱۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۸۶,۶۹۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۰۱۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0