بتاسهم
1401/02/25
11:22
#فباهنر به مجمع می رود جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کيلومتر 12 بزرگراه آي...

#فباهنر به مجمع می رود


جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی-شرکت صنایع مس شهید باهنر برگزار میگرددانتهای خبر

0
0