کدال۳۶۰
1401/06/03
11:54
#وشهر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت بانک شهر 1401-06-03 11:54:47 (9301...

#وشهر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بانک شهر
۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۱:۵۴:۴۷ (۹۳۰۱۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0