کدال۳۶۰
1399/10/29
10:36
#دقاضی اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی شهید قاضی ▪️ شرکت داروسازی شهید قاضی در...

#دقاضی


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی شهید قاضی▪️ شرکت داروسازی شهید قاضی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۱۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲,۲۱۲ ریال سود محقق کرده است.▪️ «دقاضی» با سرمایه ثبت شده ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۸۷۹,۹۵۷ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۳۵:۵۰ (۷۱۱۲۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0