حامیان بورس ایران
1399/08/28
11:44
از قطعه سازان: #خمحرکه #ختوقا #خوساز هم سهمهایی هستند که علیرغم بنیاد خوب و تیراژ تولید و اخذ مجوز فزایش نرخ از ایرانخودرو در این مدت ۳ ماهه ریزش ...

از قطعه سازان:#خمحرکه #ختوقا #خوساز هم سهمهایی هستند که علیرغم بنیاد خوب و تیراژ تولید و اخذ مجوز فزایش نرخ از ایرانخودرو در این مدت ۳ ماهه ریزش شدیدی داشتند( اصلاح ۷۰ درصدی) و مجددا مورد اقبال بازار قرار گرفته اند.

انتهای خبر

0
0