پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
17:28
♦️اسکوچیچ: منتظر فرش قرمز نبودم؛ تلاش کردند کارم را بی‌ارزش کنند 🔹سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: کسی نیستم که به خاطر انجام کاری انتظار داشته با...

♦️اسکوچیچ: منتظر فرش قرمز نبودم؛ تلاش کردند کارم را بی‌ارزش کنند🔹سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: کسی نیستم که به خاطر انجام کاری انتظار داشته باشم مقابلم فرش قرمز پهن کنند اما انتظار دارم که حداقل احترام کاری که می‌کنم را داشته باشند. این مشخص است که من شایستگی این را دارم که در جام جهانی حضور داشته باشمجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tqN


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0