سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
09:35
عشقی : مهمترین برنامه ما بحث حمایت از حقوق سهامداران برای بلند مدت است، بازار سرمایه را باید با دید بلند مدت ببینیم، روند سودآوری در بلند مدت مشکلی...

عشقی : مهمترین برنامه ما بحث حمایت از حقوق سهامداران برای بلند مدت است، بازار سرمایه را باید با دید بلند مدت ببینیم، روند سودآوری در بلند مدت مشکلی ندارد ولی نوسانات کوتاه مدت سرمایه گذاران را اذیت می کند که قابل مدیریت است.


انتهای خبر

0
0