مهدی راد
1399/08/11
08:20
#شاخص_هموزن ▪️اولین محدوده حمایتی با درجه اهمیت کم: 370-360 هزار واحد کف کانال یکسال و نیمه ▪️دومین محدوده حمایتی با درجه اهمیت بالاتر: 345-305 ه...

#شاخص_هموزن▪️اولین محدوده حمایتی با درجه اهمیت کم: ۳۷۰-۳۶۰ هزار واحد کف کانال یکسال و نیمه▪️دومین محدوده حمایتی با درجه اهمیت بالاتر: ۳۴۵-۳۰۵ هزار واحد: سقف کانال دو ساله، حمایت ریترس ۱۰۰٪ موج صعودی آخرمهدی راد


۱۳۹۹/۰۸/۱۱


قبل از بازار
انتهای خبر

0
0