بورس۲۴
1401/04/02
18:39
فروش ۳ ماهه «زفجر» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، رقم فروش شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ به حدود ۱۵۹ میلیارد تومان رسید. هم چنین فروش خرداد ۷۰ میلیارد تومان ثبت شد.

فروش 3 ماهه «زفجر» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، رقم فروش شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ به حدود ۱۵۹ میلیارد تومان رسید. هم چنین فروش خرداد ۷۰ میلیارد تومان ثبت شد.

زفجر
انتهای خبر

0
0