مبین تحلیل
1400/01/15
10:12
📌#مداران #ماهانه داده پردازی ایران عمده درآمد این شرکت از 2 محل زیر است : 1)خدمات داده پردازی 2)تجهیزات سخت افزاری 3)خدمات سیستم های کاربردی 🔸ای...

📌#مداران #ماهانه


داده پردازی ایرانعمده درآمد این شرکت از ۲ محل زیر است :


۱)خدمات داده پردازی


۲)تجهیزات سخت افزاری


۳)خدمات سیستم های کاربردی🔸این شرکت در اسفند ماه سال گذشته مبلغ ۸۰.۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به بهمن ماه ۱۹۵ درصد رشد داشته است.


🔸همچنین این شرکت در زمستان سال گذشته بیشترین درآمد را نسبت به فصول دیگر داشته طوری که نسبت به پاییز ۱۲۱ درصد رشد درآمد را کسب کرده است.


🔸به لحاظ کلی ،سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۲ درصد رشد درآمدی داشته است.🔹 مداران در اسفند ماه سال گذشته ، در مناقصه برنده شده که انتظار می رود سود حاصل از این خدمات در سال ۱۴۰۰ شناسایی شود.➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0