سهم گلچین
1400/04/13
08:42
#کلوند اطلاعیه 1400/04/12 *صنايع کاشي و سراميک الوند* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم: 1870 ریال درصد تقسیم سود: 94 درصد #...

#کلوند


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*صنایع کاشی و سرامیک الوند*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۸۷۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۴ درصد
#کچاد


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*معدنی و صنعتی چادرملو*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۱۳۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۶۹ درصد
#وپترو


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۵۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۹ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
#فنورد


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*نورد و تولید قطعات فولادی*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۷۰۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۱ درصد
#فزر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*پویا زرکان آق دره*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۴۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۳۸ درصد
#ولبهمن


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*بهمن لیزینگ*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۰۵ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۰ درصدانتهای خبر

0
0