بورس۲۴
1400/11/23
09:05
توضیحات «سمتاز» در خصوص سود عملیاتی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان ممتازان کرمان توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «سمتاز» در خصوص سود عملیاتی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان ممتازان کرمان توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد. لذا علت افزایش ۴۱ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش نرخ فروش مصوب انجمن صنفی صنعت سیمان و فروش محصولات از طریق بورس کالا می باشد.سمتاز
انتهای خبر

0
0