کدال۳۶۰
1401/06/02
15:48
#غبهنوش آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت بهنوش ایران با فایل های پیو...

#غبهنوش


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بهنوش ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۵۰:۰۹ (۹۲۸۸۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0