اقتصاد نیوز
1401/05/30
17:52
🔴شروط سوریه برای احیای روابط با ترکیه ◻️سفیر سابق سوریه در ترکیه: آنکارا باید نیروهایش را از سوریه بیرون ببرد و حمایتش از گروه‌های تروریستی را متو...

🔴شروط سوریه برای احیای روابط با ترکیه◻️سفیر سابق سوریه در ترکیه: آنکارا باید نیروهایش را از سوریه بیرون ببرد و حمایتش از گروه‌های تروریستی را متوقف کند. ترکیه باید کمک کند تا کنترل کامل ادلب به دولت سوریه برگردد. تنها در صورت پذیرش این خواسته‌ها می‌توان از احیای روابط با ترکیه سخن گفت.
@Eghte sadN ews_comانتهای خبر

0
0