نوآوران امین
1399/10/08
14:33
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(#ورنا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 192 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در...

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(#ورنا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۹۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۲۴,۶۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۲,۹۸۷,۸۴۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۰۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۵۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0