بورس۲۴
1400/06/05
18:26
قبولی همه سهم ها در آغاز شهریور

بورس ۲۴ : شاخص کل بورس تهران ششمین ماه از سال را پر قدرت آغاز کرد و بازدهی ۲،۳ درصدی را در همین ابتدای کار به همراه داشت. در این پروسه زمانی شاخص صنعت رادیویی با بازدهی بیش از۱۲،۶ درصدی پرسودترین صنعت بازار سهام بود و شاخص صنعت محصولات کاغذی با رشد ۱۲،۲ درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده این دوره کوتاه ۵ روزه شناخته شد.

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران ششمین ماه از سال را پر قدرت آغاز کرد و بازدهی ۲،۳ درصدی را در همین ابتدای کار به همراه داشت.


در این پروسه زمانی شاخص صنعت رادیویی با بازدهی بیش از۱۲،۶ درصدی پرسودترین صنعت بازار سهام بود و شاخص صنعت محصولات کاغذی با رشد ۱۲،۲ درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده این دوره کوتاه ۵ روزه شناخته شد.


این در حالی است که شاخص صنعت منسوجات با پرش ۱۱ درصدی سومین صنعت پربازده بازار در این دوره زمانی بود.


در این دوره هیچ صنعتی در بورس تهران به سرمایه گذاران زیان نرسانده و عقبگرد نداشته است.


شرح شاخص

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

هفته اول شهریور۱۴۰۰

درصد تغییر

محصولات فلزی

۲۲۸۴۱۸

۲۴۵۵۰۸

۷.۵

مواد دارویی

۱۲۰۹۹۴

۱۲۸۸۱۱

۶.۴

انبوه سازی

۹۷۳۵

۱۰۴۴۳

۷.۲

رایانه

۶۱۲۸۳

۶۴۷۰۸

۵.۶

ماشین آلات

۲۵۶۷۷۵

۲۷۹۷۳۴

۸.۹

فرآورده های نفتی

۴۵۷۱۳۱۸

۴۶۵۵۸۰۹

۱.۸

کانی فلزی

۵۴۶۷۶۱

۵۵۶۳۰۴

۱.۷

کانی غیر فلزی

۴۴۴۷۴

۴۶۸۱۶

۵.۲

غذایی به جز قند

۵۶۲۷۱

۵۹۷۳۳

۶.۱

زغال سنگ

۴۱۸۲۸

۴۵۸۹۱

۲.۳

خودرو

۲۲۷۱۳۰

۲۳۶۵۸۴

۴.۱

قند و شکر

۱۳۷۵۳۸

۱۴۷۱۴۲

۷

حمل و نقل

۲۶۸۵۱

۲۸۷۶۷

۸.۲

وسایل ارتباطی

۵۱۸۱۰

۵۳۵۰۴

۳.۲

سایر مالی

۱۳۳۰۷

۱۴۱۳۲

۶.۲

انتشار و چاپ

۱۴۱۰۱۱۹

۱۵۰۱۳۲۵

۶.۴

محصولات کاغذی

۸۴۱۴۴

۹۴۳۹۴

۱۲.۲

فلزات اساسی

۱۱۷۹۷۸۲

۱۱۸۱۰۲۵

۰

شیمیایی

۱۱۱۱۰۴

۱۱۲۷۹۳

۱.۵

دستگاه های برقی

۵۱۳۲۱۸۰

۵۵۷۵۳۸۴

۸.۶

سرمایه گذاری ها

۲۶۴۱۴

۲۶۶۵۶

۱

زراعت

۲۳۴۴۵۰

۲۴۷۶۳۲

۵.۴

لاستیک

۳۳۸۳۴۷

۳۴۴۰۲۸

۱.۸

چند رشته ای صنعتی

۱۸۶۴۵۹

۱۸۹۱۰۶

۱.۴

رادیویی

۶۰۲۴

۶۷۸۳

۱۲.۶

فنی مهندسی

۷۹۵۸

۸۰۲۴

۱

کاشی و سرامیک

۴۳۳۲۴

۴۴۸۵۸

۳.۵

بیمه

۶۵۱۷۴

۶۹۱۲۲

۶

منسوجات

۱۹۲۹۲

۱۷۱۶۴

۱۱

مالی

۱۷۰۵۹۱۷

۱۷۵۷۳۷۹

۳

سایر معادن

۲۰۶۲۴۵

۲۰۶۲۴۵

۰

استخراج نفت

۴۰۴۶

۴۴۲۴

۹.۳

محصولات چرمی

۲۷۱۰۶

۲۸۴۶۰

۵

سیمان

۱۱۴۰۵

۱۱۶۸۵

۲.۴

بانکها

۷۶۶۵

۸۰۱۸

۴.۶

برق و گاز و اب و بخار

۲۳۴۹

۲۵۰۲

۶.۵

اداره بازارهای مالی

۱۴۷۴

۱۵۱۷

۲

اطلاعات و ارتباطات

۸۱۷

۸۳۴

۲

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

۱۲۵۱

۱۳۶۹

۹.۴

شاخص کل

۱۵۱۵۵۴۸

۱۵۵۰۲۰۸

۲.۳

انتهای خبر

0
0