بورس۲۴
1401/04/04
13:54
آیا از عملکرد این دارویی خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعتی کیمیدارو در مدت ۳ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۱۵۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

آیا از عملکرد این دارویی خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی کیمیدارو در مدت ۳ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۱۵۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. هم چنین فروش مدت مشابه سال قبل ۶۳ میلیارد تومان گزارش شده بود.

دکیمی
انتهای خبر

0
0