کدال۳۶۰
1401/06/02
22:14
#ساراب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت سیمان داراب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 398,652 میلیون ریال ا...

#ساراب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت سیمان داراب طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۳۹۸,۶۵۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳٪ افزایش داشته است.▪️«ساراب» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۴۱۸,۰۶۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۲۲:۱۴:۵۱ (۹۲۷۲۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0