بولتن اقتصادی
1399/08/19
21:10
تیرآهن چقدر گران شد ؟ ▫️‌نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه‌ اول سال ۹۹ در استان تهران منتشر شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران مقایسه‌ی...

تیرآهن چقدر گران شد ؟▫️‌نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۹۹ در استان تهران منتشر شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران مقایسه‌ی متوسط قیمت تمامی ۱۷۹ قلم مورد آمارگیری این دوره نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد که تیرآهن نمره‌ی ۳۰ با ۱۹۸ درصد دارای بیشترین افزایش و لمبه ی چوبی ی ۶.۵ درصد بیشترین کاهش را داشته است.▫️ بیشترین افزایش متوسط قیمت نیز مربوط به ورق سیاه به ضخامت بیش از ۳ میلیمتر با ۲۰.۵۲ و کمترین افزایش قیمت مربوط به لمبه ی چوبی با ۶.۳ بوده است.▫️مقایسه با دوره‌ی سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به تیرآهن نمره‌ی ۱۴ با ۲۲۱.۹ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به آجر فشاری با ۴۴.۷ درصد بوده است./اقتصاد نیوزانتهای خبر

0
0