بورس۲۴
1401/02/29
17:52
بررسی عملکرد ۱۲ ماهه «پدرخش»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران از عملکرد یکساله خود گزارش داد.

بررسی عملکرد 12 ماهه «پدرخش»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران از عملکرد یکساله خود گزارش داد. پدرخش در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۷۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۸۱ درصد کاهش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۲۶ درصدی به ۱۰۰ میلیارد تومان و سود خالص به ۷ میلیارد تومان رسید


پدرخش
انتهای خبر

0
0