بولتن اقتصادی
1401/03/03
09:42
‍ افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ ماءالشعیر/ تولید سالانه از ۷۰۰ به ۴۰۰ میلیون لیتر کاهش یافت دبیر انجمن انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت گفت: عدد تول...

افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ ماءالشعیر/ تولید سالانه از ۷۰۰ به ۴۰۰ میلیون لیتر کاهش یافت


دبیر انجمن انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت گفت: عدد تولید ماالشعیر در ۵ سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون لیتر در سال بود این در حالیست که سال گذشته میزان تولید ماالشعیر به عدد ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون لیتر رسیده است.
انتهای خبر

0
0