کدال۳۶۰
1401/05/31
12:09
#ولساپا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) شرکت لیزینگ رایان سایپا...

#ولساپا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت لیزینگ رایان سایپا با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۲:۰۹:۴۱ (۹۲۷۳۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0