مبین تحلیل
1399/10/08
10:40
📌#شاخص_شیمیایی 🔸با توجه به گارد صعودی شاخص گروه پتروشیمی ها می توان چشم انداز مثبتی را برای این گروه پس از عبور نمودار از محدوده مشخص شده متصور باش...

📌#شاخص_شیمیایی


🔸با توجه به گارد صعودی شاخص گروه پتروشیمی ها می توان چشم انداز مثبتی را برای این گروه پس از عبور نمودار از محدوده مشخص شده متصور باشیم.


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0