کانال افزایش سرمایه
1401/05/30
15:16
👆👈#فارس #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 287,000,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 202,500,000 میلیون ریال 🔰 درصد ...

👆👈#فارس #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۷۰٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴:۲۴:۵۴مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0