کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
10:06
#استخراج_کانی_فلزی مقایسه سود شش ماهه ✅2041 ریال از سود شش ماهه 99 #کنور از فروش سرمایه گذاریها حاصل شده است.

#استخراج_کانی_فلزی


مقایسه سود شش ماهه✅۲۰۴۱ ریال از سود شش ماهه ۹۹ #کنور از فروش سرمایه گذاریها حاصل شده است.انتهای خبر

0
0