بورس۲۴
1400/12/25
14:27
«تاصیکو» در ۹ ماهه ۲۹ ریال سود ساخت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در ۹ ماهه منتهی به بهمن برای هر سهم ۲۹ ریال سود محقق کرد .

«تاصیکو» در 9 ماهه 29 ریال سود ساخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در ۹ ماهه منتهی به بهمن برای هر سهم ۲۹ ریال سود محقق کرد . درامدهای عملیاتی این شرکت در دوره یاد شده به ۱۴۴ میلیارد تومان رسید که ۱۲۵ میلیارد تومان آن سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بوده است.


تا
انتهای خبر

0
0