کدال۳۶۰
1399/08/28
19:34
#بپاس اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت بیمه پاسارگاد ▪️ شرکت بیمه پاسارگاد در دوره 6 ماه...

#بپاس


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت بیمه پاسارگاد▪️ شرکت بیمه پاسارگاد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۰۳۴ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۲٪ افزایش داشته است▪️ «بپاس» با سرمایه ثبت شده ۱۰,۲۰۶,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۰,۵۵۲,۲۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۹:۳۴:۵۲ (۶۹۳۶۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0