کدال۳۶۰
1401/04/01
16:48
#توریل #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه همکاری بین راه آهن،فولاد مبارکه،توکاریل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شر...

#توریل


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه همکاری بین راه آهن،فولاد مبارکه،توکاریل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت توکا ریلشرح رویداد:


تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین راه آهن ج.ا.ا شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت توکاریل در زمینه افزایش حمل و نقل ریلی بارهای معدنی فولاد مبارکه از طریق اعطای پیش پرداخت توسط فولاد مبارکه به راه آهن و همچنین در اختیار گذاشتن تعداد ۲۰ دستگاه لکوموتیو های خریداری شده توسط شرکت فولاد مبارکه.
۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۶:۴۹:۵۰ (۹۰۰۶۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0