بورس پرس
1401/04/01
00:00
گام دوم افزایش سرمایه بانک فرابورسی با ۱.۴ هزار میلیارد تومان

بانک حاضر در بازار پایه فرابورس، آماده مرحله دوم افزایش سرمایه ۴۱ درصدی از دو محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران شد تا ۱.۴ هزار میلیارد تومان به سرمایه اسمی بیفزاید .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک سامان از تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان ۴۱ درصد خبر داد.


بر این اساس، "سامان" پیرو تصمیمات مجمع فوق العاده ۲۵ دی سال ۱۴۰۰ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از ۱.۱۵ به ۴.۸۲ هزار میلیارد تومان در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از ۳.۴ به ۴.۸ هزار میلیارد تومان اقدام کند.


تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اعمال می شود تا صرف بهبود ساختار مالی بانک شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0