اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/06/01
14:30
📅امروز ۱ شهریور تولدمه😘😘 پیشاپیش تولدم مبارک 😂😂 پیشاپیش هدیه خودم را خدمتتون میدم که بتونم بخشی از ضررتون را جبران کنم😁

📅امروز ۱ شهریور تولدمه😘😘پیشاپیش تولدم مبارک 😂😂پیشاپیش هدیه خودم را خدمتتون میدم که بتونم بخشی از ضررتون را جبران کنم😁

انتهای خبر

0
0