آتی کالا
1400/05/26
12:06
جبران کسری بودجه با چاشنی رشد پایه پولی بانک مرکزی عنوان کرده که پایه پولی در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 99 حدود 12.8 درصد رشد داشته( و ...

جبران کسری بودجه با چاشنی رشد پایه پولیبانک مرکزی عنوان کرده که پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ حدود ۱۲.۸ درصد رشد داشته( و به عدد ۵۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده) که این رشد در دوره مشابه سال گذشته، ۲.۸ درصد بوده است. اگرچه نقدینگی در ۴ ماه گذشته حدود ۱۰ درصد رشد داشته و رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر نکرده، اما با افزایش بی رویه پایه پولی، باید منتظر رشد قابل توجه نقدینگی در ماه های آتی باشیم.همفکران@atikalapublic

انتهای خبر

0
0