کدال۳۶۰
1401/03/04
20:03
#ثفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری پروژه...

#ثفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثفارس با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱,۶۵۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰٪ افت داشته است
۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۲۰:۰۳:۲۳ (۸۸۶۷۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0