کدال۳۶۰
1399/10/06
11:59
#فاسمین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت کالسیمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 2,761,554 میلیون ریال از...

#فاسمین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت کالسیمین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲,۷۶۱,۵۵۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۷۰٪ افزایش داشته است.▪️«فاسمین» با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۳,۷۹۷,۸۵۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۱:۵۹:۵۶ (۷۰۵۸۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0