دنیای اقتصاد
1401/06/02
10:45
🔴 آمریکا امروز پاسخ ایران را می دهد ⭕️ واشنگتن پست از قول مقامات دولت بایدن: ⭕️ آمریکا چهارشنبه پاسخ ایران درمورد پیش نویس احیای برجام را می دهد؛...

🔴 آمریکا امروز پاسخ ایران را می دهد⭕️ واشنگتن پست از قول مقامات دولت بایدن:⭕️ آمریکا چهارشنبه پاسخ ایران درمورد پیش نویس احیای برجام را می دهد؛⭕️ احتمالا به دور دیگری از مذاکرات در وین نیاز خواهد بود/انتخابکانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

انتهای خبر

0
0