کدال۳۶۰
1401/06/02
16:23
#ثهام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت ثروت هامرز ▪️ شرکت ثروت هامرز در دوره 6 ماهه ...

#ثهام


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت ثروت هامرز
▪️ شرکت ثروت هامرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «ثهام» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۴,۹۳۲ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۲۵:۰۴ (۹۲۸۲۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0