کدال۳۶۰
1399/10/29
12:00
#خدیزل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 1,586,537 میلیو...

#خدیزل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت بهمن دیزل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱,۵۸۶,۵۳۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۷٪ افزایش داشته است.▪️«خدیزل» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۳۳۳,۱۷۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۰۰:۱۰ (۷۱۲۰۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0