بولتن اقتصادی
1399/11/09
18:10
رزم‌حسینی: با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم ▫️ وزیر صنعت، معدن و تجارت: با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم؛ دولت نیز در این زمینه با ما هم عقیده اس...

رزم‌حسینی: با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم▫️ وزیر صنعت، معدن و تجارت: با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم؛ دولت نیز در این زمینه با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

انتهای خبر

0
0