کارگزاری آبان
1401/01/15
15:35
📊#غپینو اطلاعیه 1401/01/15 *صنعتی پارس مینو* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال ...

📊#غپینو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵


*صنعتی پارس مینو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


مرجع تغییر قیمت ها:فاکتورهای ارزی و وارداتی


نوع مواد اولیه/خدمات:اسانس - شکر - پودر کاکائو - لفاف - کارتن


قیمت قبلی:۶,۱۳۹,۷۵۰ ریال


قیمت جدید:۷,۸۶۳,۳۰۰ ریال


مبلغ کل خدمات/ مواد خربداری شده در سال مالی قبل:۶,۵۳۲,۰۱۳ میلیون ریال


نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل: ۶۰ درصد
انتهای خبر

0
0