همفکران
1399/08/18
19:31
#کدال #شفاف_سازی #تنوین 📌 پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند، به...

#کدال


#شفاف_سازی


#تنوین📌 پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند، به صورت کنسرسیومی که مشارکت تامین سرمایه نوین از تعهد پذیره نویسی معادل ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال با کارمزد ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و کارمزد بازارگردانی ۶۶۶.۲۵۰ میلیون ریال برای ۲۷ ماه می باشد.انتهای خبر

0
0