تحلیل برای سود
1400/10/30
13:22
فوری #شبندر در 9ماهه به سود 994 ریالی رسیده است / پالایشگاه بندرعباس در 6ماهه 592 ریال سود محقق کرده بود.

فوری #شبندر در ۹ماهه به سود ۹۹۴ ریالی رسیده است / پالایشگاه بندرعباس در ۶ماهه ۵۹۲ ریال سود محقق کرده بود.


انتهای خبر

0
0