کانال کدال
1399/11/12
20:19
📊 نماد : وشمال 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درخواست تصفیه قرارداد مشارکت ۱۰۸۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰...

📊 نماد : وشمال📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درخواست تصفیه قرارداد مشارکت ۱۰۸۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - درخواست تصفیه قرارداد مشارکت ۱۰۸۵- گروه ب📋شرح رویداد: درخواست شرکت سهم نگر پویا (سهامی خاص) درارتباط با تصفیه حساب قرارداد ۱۰۸۵ مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ ، مبنی بر تادیه حقوق و منافع شرکت مذکور به میزان ۹۰ درصد ارزش سرمایه گذاری مشترک ، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وشمال


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۹:۱۸:۳۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0