بولتن اقتصادی
1401/02/30
11:34
سهامداران #خودرو #وتجارت #فملی #شستا #حآسا #خساپا #فجهان #کیمیاتک #شپنا #شتران #شبندر #وسپهر #فولاد #قاسم #وبصادر #خودکفا #ثقزوی #ختور #خکاو #پالای...

سهامداران #خودرو #وتجارت #فملی #شستا #حآسا #خساپا #فجهان #کیمیاتک #شپنا #شتران #شبندر #وسپهر #فولاد #قاسم #وبصادر #خودکفا #ثقزوی #ختور #خکاو #پالایشی_ها #چفیبر #شتوکا واردکانال مثبت کریپتو بشید تا از تحلیل معتبر سهم و میزان بازدهی آن با خبر بشیدhttps://t.me/+EvZl۲w۸xBvVjOWY۰


https:// t.me/+EvZl۲w۸xBvVjOWY۰

انتهای خبر

0
0