کارگزاری آبان
1401/03/28
10:05
📈بیشترین حجم معاملات شستا 181 میلیون سهم شپنا 77 میلیون سهم خزامیا 73 میلیون سهم فلوله 68 میلیون سهم خمحور 60 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۱۸۱ میلیون سهم


شپنا ۷۷ میلیون سهم


خزامیا ۷۳ میلیون سهم


فلوله ۶۸ میلیون سهم


خمحور ۶۰ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0