فرارسانه
1400/04/05
15:20
#خبر 💢 آغاز پذیره‌نویسی ETF نوع دوم با ویژگی‌های جذاب از امروز در فرابورس «کامیاب» در تابلوی فرابورس نشست به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران...

#خبر💢 آغاز پذیره‌نویسی ETF نوع دوم با ویژگی‌های جذاب از امروز در فرابورس«کامیاب» در تابلوی فرابورس نشستبه گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، احسان جنگجوی، مدیرعامل شرکت سبدگردان سهم آشنا از ویژگی‌های صندوق کامیاب آشنا را قابل معامله بودن در فرابورس دانست و گفت: همچنین این صندوق با درآمد ثابت بدون تقسیم سود دوره‌ای است به این مفهوم که قیمت آن هرروز به میزان سرمایه‌گذاری و کسب درآمد افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به‌صورت روزشمار می‌توانند با فروش واحدهای صندوق سود خود را دریافت کنند.https://www.ifb.ir/News.aspx?id=۱۴۱۸۹#عرضه_اولیه


#فرابورس_ایران


#کامیاب🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0