سهم گلچین
1401/06/01
14:35
رسانه شورای عالی امنیت ملی : رافائل گروسی به همراه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌ها است.

رسانه شورای عالی امنیت ملی :رافائل گروسی به همراه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌ها است.انتهای خبر

0
0