کارگزاری آبان
1401/05/31
10:32
📈در کانه های فلزی روند بازار همسو با گروه های بزرگ متعادل و کم حجم است و #کچاد و #کگل در روزهای اخیر افت محسوسی داشته اند.

📈در کانه های فلزی روند بازار همسو با گروه های بزرگ متعادل و کم حجم است و #کچاد و #کگل در روزهای اخیر افت محسوسی داشته اند.


انتهای خبر

0
0